Wszystkie domy firmy Danwood niezależnie od wybranej techniki grzewczej standardowo zużywają niezwykle mało energii – od 40 do 70 kWh/m2 rocznie, dzięki czemu są w pełni przyjazne dla środowiska i tanie w użytkowaniu.

Aby uzyskać jak najlepsze współczynniki przenikania ciepła, grubość ściany domów firmy Danwood wypełnia się wełną mineralną o doskonałych właściwościach izolacyjnych i dodatkowo dociepla styropianem.

Ponadto od wewnątrz dom "owinięty jest" folią paroizolacyjną. Tak wykonana ściana nie nagrzewa się, lecz stanowi doskonałą barierę dla ciepła. Dzięki temu zimą ciepło pozostaje w środku, latem w domu jest chłodno, a straty energii są minimalne.

Pompy ciepła

Energia z gruntu, wody i powietrza

Wyobraź sobie, że energia skumulowana w powietrzu atmosferycznym, gruncie czy wodzie powierzchniowej lub podziemnej mogłaby ogrzewać Twój dom. Wyobraź sobie system, który pozwala ogrzać dom, przygotować ciepłą wodę użytkową i schładzać pomieszczenie w okresie letnim. Wyobraź sobie system grzewczy w pełni zautomatyzowany, bezpieczny i niewymagający ani dozoru, ani konserwacji. Wyobraź sobie ogrzewanie własnego domu bez użycia węgla, gazu czy oleju opałowego.
Wobec ciągłego wzrostu cen gazu i ropy naftowej oraz konieczności ograniczania zanieczyszczania środowiska coraz więcej ludzi szuka alternatywnych rozwiązań grzewczych, tańszych i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednym z takich rozwiązań są pompy ciepła, najbardziej ekonomiczne urządzenia produkujące ciepło dla celów grzewczych w okresie całego roku.

Ogrzewanie domu przy pomocy pomp ciepła

Energia słoneczna gromadzona jest w powietrzu atmosferycznym, gruntach oraz wodach powierzchniowych i podziemnych. Pompy ciepła umożliwiają korzystanie z zasobów energii z tych źródeł, pobierając ją i przenosząc do budynku.

Jak to działa?

Pompy ciepła są urządzeniami, które pobierają energię ze źródeł o niskiej temperaturze, a następnie – przy pomocy energii dodatkowej – przekazują ją do odbiorników na wyższym poziomie temperatury.
Zadaniem pompy ciepła jest odbiór energii słonecznej zgromadzonej w wodzie, powietrzu i ziemi i wykorzystanie jej do ogrzewania całego domu oraz podgrzewania wody użytkowej. Nawet przy niskich temperaturach źródeł, pompa ciepła jest w stanie pozyskać wystarczającą ilość energii!
W zamkniętym obwodzie pompy cieplnej płynie ciecz (czynnik chłodniczy) o niskiej temperaturze wrzenia. W parowniku ciecz ta – zmieniając stan skupienia na gazowy – odbiera energię pobieraną z ziemi, powietrza lub wody. Uzyskany w ten sposób gaz w specjalnej sprężarce osiąga temperaturę nawet 95º C.
 Gaz trafia do wymiennika ciepła (skraplacz), gdzie jego energia (ciepło) przekazywana jest wodzie, która albo ogrzewa dom albo może być wykorzystywana przez domowników jako woda użytkowa. Temperatura podgrzewanej w ten sposób wody może osiągnąć nawet 65º C. W skraplaczu gaz – po oddaniu energii – zmienia stan skupienia na ciekły i wraca powtórnie do obiegu, mogąc znowu przyjąć następną porcję energii ze środowiska.

Koszty i efekty

Energia dostarczona do domu przez pompę ciepła w 75% pochodzi z darmowego źródła, a jedynie 25% tej energii pobierane jest z sieci energetycznej jako zasilenie sprężarki. Ogranicza to radykalnie koszty ogrzewania, a wszystkie przyszłe podwyżki cen energii dotyczą właściciela domu z pompą ciepła tylko w 25%.

Aby bilans ekologiczny urządzenia był jak najbardziej korzystny, a koszty zużycia energii elektrycznej jak najniższe, ogrzewanie przy użyciu pomp ciepła powinno odbywać się przy niskiej temperaturze zasilania np. 35º C. Przy tym systemie pozyskiwania energii szczególnie zalecane jest zastosowanie ogrzewania podłogowego.

Moc

Przy prawidłowym doborze pomp cieplnych i instalacji grzewczej, osiągają one wysoki stopień sprawności. Producenci podają wskaźnik mocy będący stosunkiem ciepła wytwarzanego przez pompę do ilości energii pobieranej przez sprężarkę. Przy ustalaniu parametrów mocy uwzględnia się ilość wytworzonego ciepła w porównaniu z całkowitym zużyciem energii elektrycznej, łącznie z urządzeniami dodatkowymi. Pompy „ziemia – woda” mają wskaźnik powyżej 4, a pompy „powietrze – woda” osiągają sprawność powyżej 3,5. 

 

Warianty pomp ciepła

Ziemia jako źródło ciepła

Pompa ciepła „ziemia – woda” (zwana ziemną pompą ciepła) jako źródło energii wykorzystuje grunty. Ponieważ w gruncie przez cały rok panują prawie niezmienne temperatury, pompa jest niezależna od temperatury powietrza i może zapewnić pełne ogrzewanie, nawet w zimne dni.

Pompa ziemna składa się z tzw. wymienników gruntowych, które mają postać pionowych sond lub poziomego systemu rur. W ten sposób odbierana jest zgromadzona w ziemi energia słoneczna. W rurach wymienników krąży płyn o niskiej temperaturze zamarzania, będący mieszaniną wody i glikolu. Energia odebrana ziemi krąży w zamkniętym obiegu pompy ciepła, aż wreszcie przekazywana jest wodzie, która z kolei zasila instalację grzewczą domu.

Poziomy wymiennik gruntowy

Tworzą go ułożone w wykopie o głębokości 1,2-1,5 m rury z tworzywa sztucznego. Ich średnica, gęstość ułożenia, długość oraz powierzchnia zajętego terenu zależą od zapotrzebowania na ciepło, ale także od rodzaju gruntu, jego wilgotności i wydatków wynikających z lokalizacji.

Pionowy wymiennik gruntowy

Jest to pionowy odwiert o głębokości od 30 do 100 m, w który wkłada się pakiety rur z tworzyw sztucznych. Ten sposób pozyskania energii oszczędza miejsce i wykorzystuje energię niższych warstw ziemi.

Powietrze jako źródło ciepła

Pompa ciepła „powietrze – woda” wykorzystuje powietrze atmosferyczne jako źródło energii. W porównaniu z innymi źródłami ciepła, nakłady inwestycyjne na wykonanie tego rodzaju instalacji są niewielkie dzięki temu, że powietrze jest wszędzie łatwo dostępne, a pozyskanie energii z niego jest bardzo proste. Instalacja tego typu nie wymaga żadnych pozwoleń urzędowych.

Co ciekawe, pompa ciepła może wykorzystywać powietrze zewnętrzne, jak również to z pomieszczeń mieszkalnych. W tym drugim przypadku pompa kontroluje wymianę powietrza w pomieszczeniach, zapewniając jego odpowiednią temperaturę czy wilgotność.

 

Woda jako źródło ciepła

Pompa ciepła „woda – woda” wykorzystuje wodę gruntową jako „dostawcę” ciepła do instalacji grzejnej. W porównaniu do innych źródeł ciepła koszt inwestycji jest stosunkowo wysoki, ponieważ zazwyczaj muszą być wykonane dwie studnie.

Z jednej pobierana jest woda gruntowa, która przepływa do pompy cieplnej, przekazując dalej energię i po schłodzeniu powraca do gruntu w drugiej studni. Odstęp pomiędzy studniami nie może być mniejszy niż 10 m, a użytkowa woda gruntowa nie może być położona głębiej niż na 15m.

Ponieważ temperatura wód gruntowych w ciągu roku waha się pomiędzy 8 a 12ºC, pompa ciepła „woda – woda” ma porównywalnie najlepsze parametry pracy. Urządzenie wymaga zezwolenia na zainstalowanie i nie jest dozwolone w strefach ochronnych ujęć wodnych. Ponadto ze względu na ochronę wód gruntowych takie instalacje zakłada się stosunkowo rzadko.

Kolektory słoneczne

Instalacje solarne – słońce zatrzymane do Twojej dyspozycji

Ciepła woda bez użycia paliwa i bez comiesięcznych kosztów? Teraz jest to możliwe dzięki technologii solarnej, która jest w pełni dostępna dla osób budujących domy jednorodzinne w Polsce.

Technologia solarna w Twoim domu

Kolektory słoneczne to urządzenia, które zamieniają promieniowanie Słońca na energię cieplną. Uzyskana energia może być wykorzystana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wody basenowej lub może wspomagać ogrzewanie domu.

Zasady działania

Urządzenia do przekształcania energii słonecznej w energię cieplną to tzw. kolektory słoneczne, które montowane są przede wszystkim na dachach domów. Służą one głównie do podgrzania wody użytkowej, co jest zgodne ze światowymi trendami ekologicznymi.
Kolektory przekazują energię słoneczną do cyrkulującej w instalacji cieczy. Nagrzany przez promienie płyn jest pompowany do specjalnego zbiornika ciepła, gdzie oddaje ciepło i podgrzewa wodę użytkową.
Instalacja solarna składa się z:

  • kolektorów słonecznych,
  • zbiornika solarnego z wymiennikiem ciepła,
  • pompy zapewniającej cyrkulację pomiędzy kolektorami a zbiornikiem solarnym,
  • urządzeń regulacyjnych i systemu rur.

Koszty

Instalacja solarna staje się coraz bardziej dostępna dla każdej osoby budującej własny dom. Koszt inwestycji dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, łącznie z montażem, waha się pomiędzy 15 000 a 25 000 zł. Biorąc pod uwagę ogólny koszt budowy domu oraz comiesięczne koszty zużycia energii – jest to kwota stosunkowo niewielka. Wydatek ten zwraca się w ciągu kilku lat.

Montaż

Aby inwestycja w energię słoneczną naprawdę się opłacała, należy instalację solarną odpowiednio zamontować i ustawić. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy kolektory umieszczone są na połaci dachu skierowanej na południe (z maksymalnym odchyleniem 45º na zachód oraz 30º na wschód). Należy wybrać takie miejsce, gdzie nasłonecznienie jest całodniowe, czyli żadna przeszkoda nie przesłania słońca w ciągu dnia. Kąt nachylenia kolektorów może wahać się pomiędzy 30º a 60º.

Moc

Kolektory słoneczne poprawnie zaprojektowane pod względem wielkości i właściwie zamontowane pokrywają 60% rocznego zapotrzebowania na energię do podgrzewania ciepłej wody! W półroczu letnim jest to pokrycie sięgające 90%, natomiast w półroczu zimowym 30%. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy 6 mkw. powierzchni kolektora i 300-litrowy zbiornik z wymiennikiem ciepła.
Danwood oferuje swoim Klientom:

  • kolektory rurowo-próżniowe SRM, które również przy niskim nasłonecznieniu wytwarzają wysokie temperatury i mają wysoki stopień sprawności (nawet w okresie wiosny i jesieni dają one wystarczające ilości energii do podgrzania ciepłej wody, a także mogą wspomagać ogrzewanie pomieszczeń),
  • zbiorniki solarne o pojemnościach 220, 300l. 

Wentylacja

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – odzyskuj ciepło i oddychaj swobodnie

W budownictwie mieszkaniowym nie używa się już okien rozszczelnianych, które samoistnie zapewniały wentylację wnętrza. Dlatego chcąc uzyskać korzystny mikroklimat w budynkach o wysokim standardzie wykonania, należy otwierać okna lub stosować kontrolowaną wentylację. Otwieranie okien niweczy - niestety - wszelkie nasze starania o to, aby zmniejszyć koszty ogrzewania, ponieważ wraz z wymianą powietrza dochodzi do utraty ciepła. Inaczej jest z kontrolowaną wentylacją, której zastosowanie powoduje wręcz wymierne oszczędności w trakcie użytkowania domu! Początkowe koszty inwestycji, związane m.in. z montażem urządzeń do odzyskiwania ciepła, przynoszą w późniejszym czasie zdecydowane korzyści dla domowego budżetu.

Wentylacja mechaniczna

W nowoczesnym systemie wentylacji mechanicznej powietrze jest rytmicznie zasysane z zewnątrz i po przefiltrowaniu doprowadzane do centrali wentylacyjnej. Stamtąd, po ogrzaniu w tzw. wymienniku krzyżowym, płynie ono do wnętrza domu. Jednocześnie taka sama ilość zużytego powietrza, pobierana ze wszystkich pomieszczeń, wraca do wymiennika krzyżowego i trafia z niego na zewnątrz domu. Drzwi i otwory wentylacyjne zapewniają równomierny obieg powietrza między pomieszczeniami. Nie dochodzi w ten sposób do zmieszania świeżego i zużytego powietrza. A efekt jest oczywisty: powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest w stu procentach świeże!

Instalacja z odzyskiem ciepła

Każde pomieszczenie można wentylować oddzielnie, stosując specjalnie przeznaczone do tego celu urządzenia. Lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak zbudowanie całościowej instalacji wentylacyjnej, połączonej z główną centralą. Taki system upraszcza konserwację, oszczędza energię i podnosi komfort życia.
Zastosowanie wymienników krzyżowych lub obrotowych – które wchodzą w skład całościowej instalacji wentylacyjnej – jest doskonałym sposobem na oszczędzanie energii. W ten sposób można odzyskać od 60 do 80% ciepła zawartego w usuwanym powietrzu! To ciepło wraca bowiem do pomieszczeń razem z powietrzem świeżym, które w wymienniku krzyżowym przejmuje energię cieplną z przepływającego powietrza usuwanego.

Zalecenia

Instalację trzeba konserwować, w tym przynajmniej co pół roku wymieniać filtr powietrza, ponieważ zanieczyszczone filtry ograniczają sprawność wentylacji.

Parametry obiegu powietrza

Od prawidłowego obiegu powietrza zależy, czy mikroklimat pomieszczeń jest odpowiedni. Z higienicznego punktu widzenia jedna osoba potrzebuje w ciągu godziny 25-40 m³ powietrza. Jeśli zatem w pomieszczeniu przebywają przez dłuższy czas cztery osoby, należy wymienić 100-160 m³ powietrza na godzinę.


Odzyskuj ciepło i oddychaj swobodnie z Danwood!

Danwood oferuje swoim Klientom sprawdzone i najlepsze rozwiązania technologiczne do nowego, własnego domu.
Proponujemy niskoszumowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:

  • urządzenia firmy Zehnder lub inne porównywalne;
  • odzysk ciepła na poziomie 55-65%;
  • nowoczesny panel sterowania.