Danwood S.A.

Centrala: 85 730 00 01
Sekretariat: 85 730 00 11
Kadry: 85 731 98 20
KRS 0000515199
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-18-68-964
Wys. kapitału: 100 000 zł
Zarząd: J. K. Jurak, G. Szkirel, J.M. Gruźdź
E-mail info@danwood.pl