Budimex Danwood

Kontakt - Zamów katalog


Twój wymarzony dom


Kiedy planujesz rozpocząć budowę domu?
W jakim stopniu wykończenia ma być Twój dom?
Czy posiadasz działkę budowlaną?
 Tak    Nie   
Imię i nazwisko:
Ulica, nr domu:
Kod:
Miasto:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, w celu korzystania z usługi „Katalog domów”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych kontaktowych z listy dystrybucyjnej usługi dostarczenia Katalogu domów świadczonej przez Danwood S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych kontaktowych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter świadczonej przez Danwood S.A.
 
Zamów katalogInformacja o Administratorze danych oraz prawach Pani/Panu przysługujących

  • Korzystanie z usług Katalog domów oraz Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usług Katalog domów oraz Newsletter, Danwood S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych ich odpowiednio dane adresowe, tj. imiona i nazwisko, adresy korespondencyjne. adresy poczty elektronicznej (adresy e-mail). Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne, gdyż bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usługi. Odbiorcami danych będą podmioty zaangażowane w świadczenie usługi, tj. osoby upoważnione oraz podmioty świadczące usługi IT, operatorzy pocztowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub rezygnację z usługi.
  • Osoba, która podała swoje dane osobowe w ramach wykonania usługi ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: Regulamin Newsletter oraz Polityka prywatności i plików cookies.
  • Administratorem danych osobowych jest Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Brańskiej 132, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515199, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5431868964. Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych DANWOOD pod adresem dpo@danwood.pl lub pod numerem telefonu +48 797 301 447..

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Katarzyna Filimoniuk, dpo@danwood.pl, 0048 877 31 64


Chcesz pracować
w Danwood - zadzwoń!

tel: 85 730 00 00

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Opłata za połączenie wg taryfy operatora